Hemelse rechtbanken boor beginners door Ronald Montijn

De hemelse rechtbanken zijn voor de meeste christenen een nog onbekend begrip, maar dat is aan het veranderen.

Steeds meer gelovigen beginnen namelijk te ervaren dat het bidden in de hemelse rechtbanken een einde maakt aan het onrecht dat hen is aangedaan. Dit boek is geschreven voor hen die dat ook willen ervaren.

Steeds meer gelovigen beginnen namelijk te ervaren dat het bidden in de hemelse rechtbanken een einde maakt aan het onrecht dat hen is aangedaan. Dit boek is geschreven voor hen die dat ook willen ervaren.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat Ronald in op het Bijbels fundament van deze rechtbanken en op ons mandaat om daar te mogen functioneren. Onderwerpen als de kracht van het verbond, het liefhebben van je vijand en dat de hemelse Rechter vóór ons is, komen indringend aan de orde.

In het praktische gedeelte wordt de lezer geholpen bij het voorbereiden van zijn rechtszaak, het vaststellen van de schuldvraag en het opstellen van het pleidooi. Door middel van de uitgeschreven gebeden is de lezer in staat zijn zaak zelf aan de hemelse Rechter voor te leggen. Daarnaast wordt uitgelegd wat er met de uitspraak van de Rechter moet gebeuren.

Wij hebben het recht om elke tong die in de rechtbank tegen ons opstaat, schuldig te verklaren. Dit boek is een hulpmiddel om dat ook daadwerkelijk te doen. Zo zijn wij beter in staat om het leven te leiden dat God voor ons bereid heeft.

Over de auteur

Ronald Montijn heeft een passie om anderen te helpen hun bestemming te verwezenlijken. In de afgelopen twintig jaar heeft hij trainingen ontwikkeld en verzorgd op het gebied van leiderschap, coaching, gebed en geestelijke oorlogsvoering. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan in het functioneren in de hemelse rechtbanken. Zijn inzichten zijn vaak verassend, en vernieuwen het denken van zijn toehoorders. Samen met zijn vrouw Noortje en hun zoon woont hij in de omgeving van Amsterdam.

Dit life changing boek kost € 22,50

Klik hier op te bestellen.