Welkom op de site van uitgeverij Seferim. Onze uitgeverij is opgericht in 2017 en heeft het verlangen om door middel van het uitgeven van boeken, muziek en distributie van audio/visuele content het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar te laten zijn.

Ons uitgangspunt en ons fundament is het Woord van God. Al onze uitgaven weerspiegelen de grootheid van onze God. Wij geloven dat God de Schepper van de hemelen en de aarde is. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus gegeven zodat iedereen die Hem als Heer belijdt eeuwig leven heeft.

Door middel van onze publicaties willen wij met name christenen helpen om hun relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te verdiepen. Wij geloven dat het ook Gods verlangen is om Zijn Zoon Jezus in ons leven te openbaren.

Wat betekent dit praktisch? De manifestatie van het zoonschap in ons eigen leven, transformeert ons naar Zijn beeld. Dat is de essentie van ons menszijn: “Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God”. Door middel van onze publicaties willen wij ons publiek praktische hulpmiddelen bieden om deze transformatie zichtbaar en werkbaar te laten worden.

Showing 1–12 of 21 results

Welcome at the site of Publishing House Seferim. Our publishing house was established in 2017. It is our desire to make the Kingdom of God visible in creation. We do this by publishing books, music and the distribution of audio / video content.

The foundation of our work is the Word of God. All our publication try to reflect the greatness of our God. We believe that God is the creator of the heavens and the earth. He has given us His Son Jesus Christ so that everyone who confesses Him as Lord will be saved.

Through our publications we want to help people to restore and strengthen the relationship with God our Father, God the Son and God the Holy Spirit. We believe that it is Gods desire to manifest His Son in and through our lives.

What is the practical application of this? The manifestation of the sonship in our lives transmutes us into His image and likeness. That is the essence and the promise for mankind: “We have been created in the image and likeness of our God”. Through our publications we want to provide practical means in order to make this transformation visible and workable.