Uitgeverij Seferim is opgericht in 2017 met als doel een platform te zijn voor christelijke en Joodse levensbeschouwelijke werken. Het is de overtuiging van de uitgever dat in ieder mens de potentie aanwezig is om goede werken te doen die God voor hen bereid heeft.

Uitgeverij Seferim wil met haar uitgaven een bijdrage leveren aan het herstel van de schepping, in het Hebreeuws ook wel Tikkun Olam genoemd. De publicaties van Uitgeverij Seferim voorzien in de steeds groeiende behoefte van haar lezers om meer te ontdekken over de geheimenissen van het Koninkrijk van God.

De uitgever herkent zich daarom ook in de woorden die Paulus aan de gemeente in Korinthe schreef.

Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. (1 Korinthe 4:1-2 HSV)

Uitgeverij Seferim laat de publicaties voor zichzelf spreken en vertrouwd erop dat de lezer zelf in staat is een afgewogen oordeel te vormen over inhoud van haar werken.